Kandydat na Burmistrza Miasta Gostynina

Mariola Józwiak – Węclewska
kandydatka na Burmistrza Miasta Gostynina, startująca z Komitetu Wyborczego PSL.

Wykształcenie:
wyższe prawnicze – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: Prawo

 

 

Wywiad z Kandydatką na Burmistrza z Panią Mariolą Józwiak – Węclewską

 

Doświadczenie zawodowe:
Ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe jako:

 • szkoleniowiec (głównie szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania środków zewnętrznych; ponad 1 200 godz. zrealizowanych szkoleń w latach 2004-2017);
 • doradca biznesowy (głównie doradztwo prawne i doradztwo dla sektora MŚP oraz organizacji pozarządowych; ponad 3 000 godz. przeprowadzonego doradztwa w latach 2004-2017);
 • autor wniosków o dofinansowanie do programów pomocowych z unijnych i krajowych środków pomocowych (dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, dla firm, samorządów, placówek kultury, placówek medycznych, organizacji pozarządowych; łączna wartość pozyskanego dofinansowania w latach 2004-2018: ponad 26 779 000 zł);
 • koordynator projektów (m.in. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników firm, informatyzacji placówki medycznej, opracowywania dokumentów strategicznych dot. rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej);
 • ekspert dokonujący oceny wniosków o dotacje, współpracujący z instytucjami w całym kraju.

Rodowita mieszkanka Gostynina.

W Gostyninie ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

W okresie 02-07.2015 r. – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina.

Przedsiębiorca. Społecznik.

Jako Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych, a od 18.05.2015 r. jako  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina, Mariola Józwiak – Węclewska była pomysłodawcą i realizatorem m.in. następujących działań:

 • prowadzenie konsultacji z mieszkańcami (usługi doradcze dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji na planowane przedsięwzięcia, porad prawnych i usług doradczych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości);
 • prowadzenie spotkań z przedsiębiorcami w ramach Gostynińskiego Forum Biznesu;
 • prowadzenie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych (m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych) dot. możliwości pozyskiwania dotacji z dostępnych krajowych i unijnych programów pomocowych i wspólnej realizacji projektów;
 • złożenie przez Gminę Miasta Gostynina w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju deklaracji przystąpienia do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • opracowanie całości dokumentacji i pozyskanie dotacji w kwocie 179 710 zł na realizację projektu „Opiekun dzienny w Gostyninie” w ramach Programu MALUCH 2015 (najlepsza oferta w kraju; po 20 latach od zamknięcia żłobka powstał w Gostyninie punkt opieki dla dzieci do lat 3 – utworzono 40 miejsc dla dzieci, zatrudniono 10 opiekunów dziennych;
 • współorganizacja cyklu szkoleniowego pn. „Aktywny mieszkaniec Gostynina”, szkoleń: „Profesjonalne poszukiwanie pracy” i „Własny biznes – krok po kroku!”, warsztatów dla organizacji pozarządowych pn. „Sponsoring w działaniach NGO – korzyści dla sponsora”;
 • organizacja spotkań przedstawicieli gmin Powiatu Gostynińskiego i Starostwa Powiatowego w Gostyninie dotyczących strategii rozwoju gmin i powiatu;
 • zainicjowanie i organizacja we współpracy z Agencją Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o. – w Zamku Gostynińskim seminarium poświęconego turystycznemu rozwojowi regionu gostynińskiego pn. “Turystyka – naturalny potencjał do rozwoju regionu gostynińskiego”;
 • zainicjowanie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • współorganizacja: „Majówki Zamkowej”, obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, „Majówki pełnej wrażeń”, imprezy Dzień Dziecka „Aktywnie i zdrowo”, Kina plenerowego;
 • prowadzenie działań promocyjnych w ramach akcji „Podwórko NIVEA w Gostyninie”;
 • koordynacja całości działań związanych z przygotowaniem i realizacją Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba w dniach 25-2.07.2015 r.
 • przygotowanie wniosku o darowiznę i pozyskanie 5000 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 5;
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie i pozyskanie dotacji na utylizację azbestu w Gminie Miasta Gostynina ze środków WFOŚiGW
 • przeprowadzenie i koordynacja działań związanych z badaniem opinii mieszkańców Gostynina;
 • koordynacja działań związanych z realizacją projektu „M@zowszanie”- miasto otrzymało wyposażenie Lokalnego Centrum Kompetencji (LCK) o wartości ponad 50 000 zł.