Program

„Gostynin – Miasto Światła”

KIERUNKI ROZWOJU MIASTA:

1. Inwestorzy. Praca. Rozwój.

 • powrót do dawnej świetności miasta, jak za czasów „Polamu”:
  – rewitalizacja terenu po dawnym „Polamie” (stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy);
  – powstanie Centrum Rozwoju Biznesu i Innowacji (realizacja projektów badawczo – rozwojowych);
  – powstanie Centrum Nauki „Światło” i Muzeum Światła (edukacja przez naukę, oferta dla dzieci, młodzieży, turystów odwiedzających Gostynin);
  – organizacja corocznego „Festiwalu Światła”;
 • przygotowanie zasobów i oferty inwestycyjnej Miasta Gostynina i jej efektywna promocja w kraju i zagranicą;
 • pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych;
 • skuteczne pozyskiwanie dotacji z dostępnych programów pomocowych na realizowane przez miasto przedsięwzięcia;
 • ścisła współpraca z gostynińskimi firmami i promowanie lokalnego biznesu:
  – wspólne planowanie kierunków rozwoju miasta przez gostynińskich przedsiębiorców, Burmistrza i Radę Miejską (spotkania w ramach Gostynińskiego Forum Biznesu i działalność powołanej przy Burmistrzu Miasta Gostynina Gostynińskiej Rady Biznesu);
  – tworzenie i realizacja – we współpracy z władzami Powiatu Gostynińskiego projektów edukacji gostynińskiej młodzieży w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców m.in. w zakresie szkolnictwa zawodowego;
  – system staży i praktyk zawodowych;
  – wizyty studyjne gostynińskich przedsiębiorców zagranicą w ramach współpracy partnerskiej miasta Gostynina z innymi miastami z Europy i USA;
 • Gostynin miastem startupów;
 • aktywacja działalności badawczo – naukowej (nowe technologie);
 • realizacja inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP);
 • realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • efektywna promocja miasta Gostynina w kraju i zagranicą;

  2. Coś więcej niż turystyka…
 • na weekend do Gostynina – „na grzyby, na ryby, do łóżka” (oferta turystyki weekendowej w Gostyninie);
 • relaksacyjnie, aktywnie, z adrenaliną (tworzenie warunków do rozwoju
 • aktywności sportowej – m.in. rowerowej, biegowej);
 • powrót do korzeni – gostynińskie browary i winnice, produkty regionalne
  („Festiwal Wina i Piwa Regionalnego w Gostyninie” i „Biesiada ze Szczupakiem”);
 • „Muzyczne igrzyska ze światłem” (impreza miejska w czerwcu każdego roku);
 • „Z kulturą do ludzi” (sztuka uliczna z promocją gostynińskich artystów);
 • współpraca z sąsiadami „zza miedzy” (gminami Powiatu Gostynińskiego, Płockiego i Włocławskiego):
  – wspólna oferta turystyczna regionu i wspólne działania promocyjne,
  – realizacja projektów partnerskich, w tym pozyskiwanie dotacji na ich realizację,
  – powołanie związku międzygminnego;
 • Zamek Gostyniński – turystyczna wizytówka Gostynina:
  – realizacja koncepcji zagospodarowania terenu wokół Zamku,
  – efektywne działanie Punktu Informacji Turystycznej,
  – atrakcyjny kalendarz imprez kulturalno – sportowych realizowanych  Zamku;

 3. „Fabryka talentów”

 • „wnuczek się edukuje, babcia kibicuje” – stworzenie warunków do rozwoju talentów dzieci i młodzieży z Gostynina:
  – modernizacja Stadionu Miejskiego;
  – MCK w nowym świetle;
  – lodowisko – oferta zimowej aktywności;
  – Pływalnia Miejska – czystość i ciekawa oferta;
  – Miejska Biblioteka Publiczna i Szkoła Muzyczna na miarę XXI wieku (zmiana lokalizacji, doposażenie);
 • „szczęśliwy wnuczek – szczęśliwi dziadkowie” – ciekawe propozycje rozwijania talentów dla dzieci i młodzieży;
  – wsparcie dla klubów sportowych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz realizujących inicjatywy społeczne w Gostyninie;
  – organizacja corocznego Memoriału Piłkarskiego im. mec. Mieczysława Święcickiego w Gostyninie (międzynarodowy turniej piłkarski dla młodych piłkarzy);
  – miasto otwarte na propozycje nauczycieli (realizacja zgłaszanych przez nauczycieli pomysłów);
  – „Ambasadorzy Sportu w Gostyninie” – organizacja spotkań z gwiazdami sportu w Gostyninie;
  – rozbudowany system stypendialny dla uzdolnionych młodych ludzi z Gostynina;
 • efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  – oddanie organizacjom większej ilości zadań do realizacji  z zapewnieniem ich finansowania;
  – kontynuacja działalności Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych w Gostyninie;
  – realizacja wspólnych projektów przez miasto i organizacje pozarządowe m.in. ze środków pozyskanych dotacji;
  – działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • „Z Gostynina w wielki świat – świetlana kariera” – promocja miasta przez wsparcie w rozwoju kariery uzdolnionej młodzieży z Gostynina;

 4. Rodzina.Dom. Bezpieczeństwo.

 • Gostynin – idealne miejsce do życia dla rodzin:
  – bezpieczne miasto (m.in. monitoring miejski, dobra współpraca miasta ze służbami mundurowymi),
  – naturalne piękno Gostynina i okolic (jeziora, lasy, dużo zieleni),
  – miasto z dostępną infrastrukturą dla rodzin (m.in. gwarancją miejsc w punktach opieki dla dzieci do lat 3, przedszkolach, szkołach, infrastrukturą sportową i rekreacyjną),
  – zwolnienia z podatku od nieruchomości przy budowie domu  w Gostyninie przy jednoczesnej promocji lokalnych firm budowlanych u osób budujących dom w Gostyninie (system rabatów u lokalnych dostawców i wykonawców usług budowlanych);
 • dobra edukacja naszych dzieci:
  – inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną – wykorzystanie środków zewnętrznych na ten cel;
  – Program „Lekki plecak” – zakup drugiego kompletu książek dla uczniów do nauki w domu (jeden komplet podręczników w szkole, drugi w domu, żeby plecaki naszych dzieci były lżejsze)
  – gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli (stabilność zatrudnienia po reformie edukacji),
  – próba uruchomienia przedszkola sportowego i przedszkola leśnego z wykorzystaniem środków zewnętrznych,
  zapewnienie bezpłatnego dojazdu do szkoły dla uczniów z Gostynina (usprawnienie komunikacji miejskiej z dostosowaniem rozkładu jazdy autobusów do potrzeb m.in. uczniów – szczególnie z Zalesia i Zazamcza);
 • planowanie i realizacja inwestycji miejskich w zakresie infrastruktury dla mieszkańców (np. parkingów, placów zabaw, miejsc rekreacji) w ścisłej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi;
 • miasto przyjazne dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów:
  – likwidacja barier architektonicznych (np. dostosowanie MCK do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  – programy aktywizacji osób niepełnosprawnych, w tym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (m.in. przez zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędzie);
  – „Aktywny senior – superbohaterem dla wnuczka” (program aktywności seniorów);
 • profilaktyka zdrowia dla całych rodzin – m.in.:
  – miejskie programy profilaktyczne (np. „Zdrowy kręgosłup”),
  – nauka pierwszej pomocy;
 • „Zielony Gostynin”:
  – pozyskiwanie dotacji i realizacja inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
  przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
  zakup autobusu miejskiego – z wykorzystaniem środków zewnętrznych (m.in. na potrzeby uczniów, seniorów, organizacji pozarządowych);
  dobre wykorzystanie zasobów lokalowych miasta – oddanie lokali miejskich dla nowych przedsiębiorców za symboliczną złotówkę („Weź lokal, wyremontuj, działaj”);
 • „Dobry gospodarz”:
  – dbałość o właściwą estetykę miasta, zieleń;
  – dobry wizerunek miasta wśród osób odwiedzających Gostynin;
  – właściwa infrastruktura i zasoby dla mieszkańców i turystów (np. postój taksówek i darmowy szalet miejski w centrum miasta);
 • zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami (realizacja zadań gminy w tym zakresie przez specjalizujące się w tej tematyce